Cartofi de sămânță într-o largă varietate de soiuri
Cereale de calitate: grâu și triticale
Culturi ale soiurior noastre surprinse în imagini
Diversele stagii de cultură în materiale video
Fermierii noștri își povestesc experiențele

Cartofi și cereale de sămânță

Solana România oferă cartofi și cereale de sămânță din import și din producție internă. Întreaga gamă de material săditor este obținută în regiuni cu condiții pedoclimatice din cele mai favorabile, din care rezultă producții deosebit de bogate, atât cantitativ cât și calitativ.